Konya  İzolasyon Yaılıtım

Dış Cephe Ses Yalıtım Nasıl Yapılır?

HAZIRLIK AŞAMASI

Yapının yüzeyinde kabarmış eski sıvalar boyalar ve boş kısımlar kırılır. Kuvvetli emici ve tebeşirlenme gösteren satıhlar mekanik olarak temizlenir. Ses yalıtımı uygulanacak yüzeyler yağ, parafin, toz ve yabancı maddelerden arındırılır. Yapının alt bitim noktaları subasman profili terazisinde sabitlenir. Alt yapıdaki yükseklik farkları takozlar kullanılarak yastıklanır.
 

 UYGULAMA VE SONLANDIRMA AŞAMALARI

Ses ve ısı izolasyonu olarak kullanılacak mineral taşyünü levhalar özel yapıştırıcı katı ile bina dış cephesine yapıştırılır. Özel yapıştırıcı, yalıtım levhasının iç yüzeyine mala ile 5-10 cm genişlikte, ortalama 3 cm kalınlığında parçalı olarak uygulanır. Bu işlem uygulamanın yatay veya düşey olmasına göre değişiklik gösterebilir.
 
Kullanılacak yapıştırıcı miktarı ve serilme şekli kaplanan yüzeyin düzgünlüğü ve cinsine göre değişiklik gösterebilmektedir. Levhaların yapıştırılmasına aşağıdan ve şaşırtmalı (tuğla dizimi) olarak başlanır. Yapıştırma işlemi tam terazisinde ve tam düzeyde olmalıdır. Levhaların birbirleri ile temas ettiği noktalar çok sıkı ve aralıksız olarak uygulanmalıdır. Isı köprüsü oluşmaması için yapıştırma harcı yüzeylere taşırılmamalıdır. Taşyünü ısı ve ses izolasyonu levhalarının yapıştırma işlemi bitirildikten en az 24 saat sonra m2 ye 6 adet gelecek şekilde plastik mekanik tespit dübeli ile dış duvara sabitlenmelidir.
 
Ses yalıtım levhaları, rulo veya mala kullanılmak suretiyle yapıştırıcı ile bir kat sıvanır. Daha sonra sıva ıslak iken cam elyaf kanaviçe (sıva filesi) ile bastırılıp yüzeye gömülerek yapıştırılır. Takviye köşe profiline gelen yerler köşeyi açıkta bırakacak şekilde kesilir. Daha sonra yüzey yapıştırıcı sıva katı ile 1-2 mm kalınlığında çelik mala ile sıvanır ve perdahlanır. En az 24 saat sonra cephe ile ilgili teknik şartnameye uygun olarak akrilik astar ile astarlanıp akrilik esaslı hazır sıvalar veya dış cephe boya ile kaplanır.

Yapının yüzeyinde kabarmış eski sıvalar boyalar ve boş kısımlar kırılır.